WIA/WGA-aanvullingsverzekering voor werknemers

Met een WIA/WGA-aanvullingsverzekering biedt u uw personeel een extra stukje zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Een WIA/WGA-aanvullingsverzekering vult het inkomen van uw werknemer bij arbeidsongeschiktheid aan tot bijvoorbeeld 70% van het oude inkomen (volledig of alleen over het deel dat hij/zij arbeidsongeschikt is). Dit ontvangt de werknemer dan naast de uitkering die hij krijgt in het kader van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Op deze wijze beperkt u de inkomensterugval voor uw werknemers.

Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij het oplossen van het arbeidsongeschiktheidsvraagstuk binnen uw organisatie. Maak direct een afspraak met een verzekeringsadviseur van MJFP.