Pensioenregeling

Je bent als werkgever in beginsel niet verplicht om je werknemers een pensioenregeling aan te bieden, tenzij je in een branche werkzaam bent waar sprake is van een verplicht pensioenfonds, of deze verplichting is vastgelegd in de CAO. Waarom dan tóch een pensioen aanbieden?

Met een pensioenregeling voor je werknemers bied je hen een zeer waardevolle aanvulling op de overige arbeidsvoorwaarden. Veel mensen hechten een groot belang aan een goed pensioen, en door hier als werkgever aan bij te dragen in de vorm van een collectieve regeling, bind je je medewerkers aan je bedrijf en geef je vorm aan je zorgplicht richting je mensen.

Een pensioenregeling is complexe materie, en kun je op vele manieren vormgeven. Elke variant heeft daarbij zijn eigen voor- en nadelen, en bijbehorend kostenplaatje voor jou als werkgever. Onze pensioenspecialist Jeroen Bueters kan jou als werkgever hier helder inzicht in verschaffen en begeleiden in het vormgeven van de regeling voor je personeel.

Maak gerust vrijblijvend een afspraak!