Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Raakt u als ondernemer arbeidsongeschikt door een ongeval of ziekte, dan heeft dit vaak forse financiële gevolgen. Als ondernemer heeft u geen recht op een uitkering vanuit de overheid, dus u zult zelf uw zaken goed moeten regelen. U kunt uw inkomen (deels) veiligstellen door een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. U ontvangt dan bij arbeidsongeschiktheid elke maand een bedrag van de verzekeraar.

Welke soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn er?

U kunt kiezen uit twee soorten verzekeringen:
• Sommenverzekering – de verzekering keert een bedrag uit op basis van de verzekerde som en de mate van arbeidsongeschiktheid, ongeacht de optredende schade.
• Schadeverzekering – de verzekeraar vergoedt de schade  die u loopt als gevolg van arbeidsongeschiktheid. U zult dus moeten aantonen wat uw inkomensverlies is.

Daarnaast dient u een keuze te maken voor het arbeidsongeschiktheidscriterium. Dat wil zeggen, op welke wijze bepaalt de verzekeringsmaatschappij in hoeverre u arbeidsongeschikt bent?
• Beroepsarbeidsongeschiktheid – dit is de meest uitgebreide dekking. Er wordt alleen beoordeeld of u uw beroep nog kunt uitoefenen. Kunt u dat niet, dan bent u arbeidsongeschikt.
• Passende arbeid – er wordt gekeken naar uw opleiding, vaardigheden, eerdere werkzaamheden en naar andere beroepen die men in redelijkheid van u kan verwachten. U zult dus minder snel arbeidsongeschikt worden verklaard.
• Gangbare arbeid – u wordt beoordeeld voor het verrichten van werk in het algemeen, ongeacht welk beroep.

Wij helpen u graag bij het beoordelen van wat voor u de meest geschikte dekking is, zodat u zonder zorgen kunt ondernemen. Maak direct een afspraak met een verzekeringsadviseur van MJFP voor een vrijblijvend gesprek.