Verzekering bij milieuaansprakelijkheids

Wanneer u werkt met stoffen die een gevaar (kunnen) zijn voor het milieu, dan is het belangrijk dat u een milieuaansprakelijkheidsverzekering afsluit. Deze verzekering biedt dekking bij milieuschades waarvoor uw bedrijf aansprakelijk is (mits u uiteraard geen milieuwetten en -vergunningen bewust heeft genegeerd). Deze verzekering is echter ook relevant voor bedrijven die niet werken met schadelijke stoffen. Wist u bijvoorbeeld dat het opruimen van verontreinigd bluswater na een brand zomaar € 60.000,- kan kosten? Deze kosten komen zonder verzekering voor uw rekening.