Verzekering voor beroepsaansprakelijkheid

U kunt als (vrije)beroepsbeoefenaar fouten maken bij uw werkzaamheden. Een advocaat die per ongeluk een fatale termijn overschrijdt. Een architect die een ernstige rekenfout maakt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de (vaak grote) financiële gevolgen van dergelijke fouten voor mensen in een adviserend beroep. Naast de vermogensschade zijn ook eventuele verweerkosten gedekt binnen de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.