Verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid

Stel, uw medewerker loopt tijdens een bezoek aan een klant per ongeluk de glazen voordeur kapot. Dan is het prettig om te weten dat u daar goed voor verzekerd bent. Uw bedrijf is immers aansprakelijk wanneer u of één van uw medewerkers tijdens het werk schade of letsel toebrengt aan derden. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zorgt u ervoor dat u deze risico’s goed heeft afgedekt. Onder bedrijfsaansprakelijkheid valt bovendien uw verantwoordelijkheid als werkgever richting uw werknemers (denk aan een medewerker die op de werkvloer struikelt over een losliggende kabel en zijn been breekt).