Stel, je fietst op straat en je wordt aangereden door een auto, buiten jouw schuld. Hierbij loop je letsel op waardoor je (tijdelijk) niet meer kunt werken. Een heftige gebeurtenis met veel gevolgen. Wat zijn op dat moment de mogelijkheden om de door jou geleden (financiële) schade te verhalen op degene die de aanrijding heeft veroorzaakt?

Wanneer je door schuld van een ander letsel oploopt, dan doe je er vrijwel altijd goed aan om hulp in te roepen van een letselschadebureau. De tegenpartij, meestal vertegenwoordigd door een verzekeringsmaatschappij, moet jouw letselschade vergoeden. Een verzekeringsmaatschappij houdt bij letselschade niet altijd (voldoende) rekening met jouw belangen. Wanneer je een letselschadebureau inschakelt, weet je zeker dat er iemand is die uitsluitend aan jouw belangen denkt. Dat is wel zo geruststellend. Jij kunt je richten op je herstel en jouw letselschadebureau zorgt er voor dat je krijgt waar je recht op hebt. En dat kost je niets.

De werkwijze van een letselschadebureau in het kort
Als eerste wordt er, vaak telefonisch, een vrijblijvend advies gegeven. Na dit advies kun je besluiten om de afwikkeling van jouw claim uit handen te geven. Hierna volgt er een uitgebreid intake gesprek. Tijdens dit gesprek komen onder andere de toedracht van het ongeval, jouw herstelproces, de financiële gevolgen van het ongeval en de impact van het letsel op jouw werkzame en privé leven aan de orde. Wat volgt is een aansprakelijkheidsstelling naar de tegenpartij. Ook deze werkzaamheden worden jou volledig uit handen genomen.

Op basis van het schadeoverzicht zal de tegenpartij gevraagd worden om een eerste voorschot. Om aan jouw bewijsplicht richting tegenpartij te voldoen is het belangrijk dat er, samen met jou, een helder medisch beeld komt van jouw letsel. Het opvragen en waar nodig versturen van medische gegevens gebeurt natuurlijk pas na jouw uitdrukkelijke toestemming. Voor de beoordeling van het letsel wordt over het algemeen gebruik gemaakt van eigen artsen van het letselschadebureau. De artsen van verzekeraars kijken doorgaans heel anders tegen jouw letsel aan en zullen soms geneigd zijn om de claim op medische gronden af te wijzen. Vaak is er sprake van langdurig of zelfs blijvend letsel. Het is belangrijk om het genezingsproces al die tijd te blijven volgen. Extra kosten en inkomensverlies zullen tussentijds bij de tegenpartij geclaimd worden.

Wat uiteindelijk volgt is een goed berekende en onderbouwde letselschadevergoeding. Sommige onderdelen van jouw letselschade zullen misschien tot op hoge leeftijd door de tegenpartij moeten worden vergoed. Samen maken jullie een voorstel tot afwikkeling van jouw letselschade. Het gaat hierbij om een geldbedrag ineens waarin jouw volledige letselschade, ook voor de toekomst, is opgenomen. Vanzelfsprekend wordt er ook gekeken naar jouw recht op smartengeld en de immateriële vergoeding van jouw letselschade.

Persoonlijk advies
Raak je betrokken bij een ongeval met letsel en wil je graag bijgestaan worden door een onafhankelijk letselschadebureau of wil je hier meer informatie over? Neem dan contact op met een van onze verzekeringsadviseurs.