Iedereen met personeel loopt het risico dat een medewerker ziek wordt. Dat kan jouw bedrijfsvoering behoorlijk ontregelen. Daarnaast kunnen de kosten van een zieke werknemer behoorlijk oplopen. Eén dag verzuim kost zeker € 250,-. Je moet je zieke werknemer twee jaar lang, minimaal 70% van zijn of haar loon doorbetalen. Ook de kosten voor begeleiding en re-integratie zijn voor jou: vanaf ziektedag één treedt de Wet Poortwachter in werking. Een verzuimverzekering is niet verplicht, maar wel verstandig!

Wat is meestal verzekerd met een verzuimverzekering?
– Het ondervangen van het risico dat je bedrijf in de financiële problemen raakt bij ziekte en verzuim
– De eerste 2 jaar doorbetaling van minimaal 70% van het loon
– Preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie

Het laatste punt is uit te breiden met de mogelijkheid om te kiezen voor een MKB Verzuim Ontzorg verzekering. De MKB Verzuim Ontzorg verzekering is in 2020 ontstaan uit een convenant tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars.

De MKB Verzuim Ontzorg verzekering is een verzuimverzekering voor werkgevers die de complete regie rondom verzuim van werknemers uit handen willen geven. Zo krijg je als werkgever bijvoorbeeld een vaste casemanager verzuim toegewezen. Deze heeft de regie bij het re-integratieproces van jouw zieke werknemer en bewaakt daarin de voortgang. Daarnaast neemt hij jou administratief werk uit handen zoals het opstellen van een plan van aanpak en het samenstellen van een re-integratiedossier.

Meer weten over de mogelijkheden van verzuimverzekeringen? Neem dan gerust contact met ons op. We vertellen je er graag meer over.

Particuliere klant bij MJFP

Wij bieden u als particuliere klant een volwaardig financieel dienstenpakket aan en nemen u de zorg voor uw financiële zaken daadwerkelijk uit handen! U kunt bij ons terecht voor advies over uw hypotheek, verzekeringen, pensioen, vermogen, krediet en meer. Zo heeft u alles dus onder één dak wat veel van onze klanten erg prettig vinden.

In het menu aan de linkerkant kunt u de keuze maken voor het onderwerp waar u graag meer over wilt weten.