Bij het afsluiten van een hypotheek wordt vaak veel aandacht besteed aan het risico van overlijden en daarmee samenhangend de waarde van een overlijdensrisicoverzekering. Maar er zijn meer risico’s waarbij stil moet worden gestaan als je een hypotheek afsluit, óf als je al een hypotheek hebt. Graag noemen wij er een aantal.

Testament
Een testament ziet toe op de wensen en afspraken bij een overlijden. Wat gebeurt er met je geld, huis, bezittingen en schulden na je overlijden? Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie je erfgenamen zijn. Volgens de wet zijn je eerste erfgenamen je echtgenoot of echtgenote, geregistreerd partner, kinderen of kleinkinderen. Heb je die niet? Dan zijn je ouders, broers en zussen je erfgenaam. Daarna komen je grootouders en tot slot je overgrootouders of hun kinderen. Op basis van het huidige erfrecht is in veel gevallen de wettelijke regeling toereikend. Toch zijn er situaties waarin het verstandig kan zijn een testament op te stellen. Bijvoorbeeld als je gaat samenwonen, gescheiden bent of een onderneming start. Een notaris kan je hier goed advies over geven. Daarnaast is het voor oudere testamenten te adviseren deze opnieuw te laten toetsen aan de huidige wetgeving en indien nodig te actualiseren.

Levenstestament
Het levenstestament is iets dat zeker de nodige aandacht verdient. In een levenstestament leg je vast wie je financiële, medische en persoonlijke zaken zal regelen als je dit zelf niet meer kunt. En op welke manier die persoon dat zal doen. Zo houd je zelf de regie, ook in een situatie waarin er tijdens je leven iets gebeurt waardoor je (tijdelijk) niet meer zelfstandig kunt handelen. Bijvoorbeeld door de gevolgen van een ongeval, een beroerte of een ziekte als Alzheimer. Een levenstestament laat je opstellen bij de notaris.

Arbeidsongeschiktheid
Het is van groot belang om stil te staan bij het risico van arbeidsongeschiktheid door een ongeval of ziekte en de financiële gevolgen daarvan. Met name wanneer er via je werkgever geen goede aanvullende voorziening is getroffen, is het belangrijk om dit risico zelf goed af te dekken. De inkomensterugval bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid kan zeer groot zijn, tot wel 70% tot 80% verlies van inkomen. Je kunt het risico van arbeidsongeschiktheid afdekken door hier een verzekering voor af te sluiten. Word je arbeidsongeschikt, dan komt het verzekerde bedrag periodiek tot uitkering ter afdekking van het inkomensverlies. Wij kunnen je hier goed over adviseren. De eerste stap daarbij is om bij je werkgever na te vragen of er iets geregeld is bij arbeidsongeschiktheid. Vervolgens kunnen wij een analyse voor je maken.

Pensioen
Tot slot is het belangrijk om stil te staan bij het feit dat je na pensionering zeer waarschijnlijk een lager inkomen zult hebben dan je nu hebt. Bouw je voldoende pensioen op, of is het nodig om zelf aanvullend iets te regelen daarvoor? Blijft de netto maandlast van je hypotheek betaalbaar ook na je pensioen? Dit zijn belangrijke vragen waar wij je over kunnen adviseren.

Particuliere klant bij MJFP

Wij bieden u als particuliere klant een volwaardig financieel dienstenpakket aan en nemen u de zorg voor uw financiële zaken daadwerkelijk uit handen! U kunt bij ons terecht voor advies over uw hypotheek, verzekeringen, pensioen, vermogen, krediet en meer. Zo heeft u alles dus onder één dak wat veel van onze klanten erg prettig vinden.

In het menu aan de linkerkant kunt u de keuze maken voor het onderwerp waar u graag meer over wilt weten.