Sinds 1 januari 2018 geldt er een nieuwe wettelijke regeling voor huwelijksvermogensrecht. Veel mensen denken dat je door de wetswijziging vanzelf op huwelijkse voorwaarden trouwt. Maar dat is niet het geval. Vóór 1 januari 2018 was er sprake van een algehele gemeenschap van goederen. Na het ja-woord was het hele bezit van de echtgenoten gezamenlijk. Zowel het huis, als het bedrijf van één van de partners, maar ook schulden bijvoorbeeld. Voor mensen die na 1 januari 2018 zijn getrouwd geldt dat je nog steeds in gemeenschap van goederen trouwt, maar de gemeenschap is beperkter. Alles wat een partner voor het huwelijk al had, of door erfenis of schenking tijdens het huwelijk krijgt, blijft privé van die partner. Wat partners tijdens het huwelijk verkrijgen, gaan zij samen opbouwen. Wil je dit niet? Zorg dan dat je tijdig vóór je huwelijk of geregistreerd partnerschap naar de notaris gaat om andere afspraken vast te leggen.