Privacy verklaring

1. Inleiding

Wanneer u contact met ons opneemt, deelt u persoonsgegevens met ons. Deze geeft u vaak zelf door, zodat wij een prangende vraag kunnen beantwoorden of zodat we u op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen rondom onze diensten. Maar soms geeft u ook informatie door zonder dat u deze zelf actief aan ons verstuurt (bijvoorbeeld via cookies). In deze privacyverklaring leggen we graag uit welke gegevens we van u verzamelen, waarom we deze nodig hebben, wat we hiermee doen en welke rechten u heeft. Kortom; hoe gaan we om met uw persoonsgegevens en privacy?

1.1. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens valt alles waardoor wij kunnen zien óf waardoor we kunnen achterhalen dat u het bent. Dit zijn directe persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer, maar ook gegevens waardoor we gemakkelijk kunnen achterhalen dat bepaalde gegevens of acties bij u horen, zoals uw IP-adres. Wanneer u een formulier invult op de website of zelfs wanneer u alleen onze website bezoekt, geeft u ons de beschikking over uw persoonsgegevens.

1.2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle data die MJFP verwerkt via de website of waarbij MJFP de verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking. Hieronder vindt u onze bedrijfs- en contactgegevens. Zo kunt u ons te allen tijde bereiken wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Vestigingsadres:

Bijsterhuizen 30-07J
6604 LP  WIJCHEN

Contactgegevens:

Postbus 6720
6503 GE  NIJMEGEN

T. +31 (0)24 371 230
E. info@mjfp.nl

2. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

We leggen u graag voor iedere verwerking afzonderlijk uit welke gegevens we van u vragen, waarom we deze vragen, wat we ermee doen en waar en hoe we uw gegevens opslaan.

2.1. Contactformulier

Soms wilt u contact met ons opnemen en daarvoor is op de website een contactformulier beschikbaar. In dit formulier kunt u een vraag stellen of een opmerking plaatsen, maar wij bieden hierin ook direct de mogelijkheid om een verzoek in te dienen voor het maken van een afspraak of voor het aanvragen van een offerte. Om aan uw verzoek te kunnen voldoen, hebben we een aantal persoonsgegevens van u nodig.

2.1.1. Welke gegevens vragen wij en waarom?

We vragen om uw naam, zodat we weten met wie we contact hebben. Dit maakt een conversatie wel zo prettig en gemakkelijk. Om contact met u op te kunnen nemen, hebben we ook uw e-mailadres en/of telefoonnummer nodig.

Daarnaast is het voor ons handig om te weten welke actie u van ons verlangt. Wilt u dat we uw vraag per e-mail beantwoorden of heeft u liever dat we u bellen? Wilt een afspraak maken bij ons op kantoor of vindt u het prettiger als we bij u langskomen? Door dit aan te geven, kunnen wij u benaderen op de manier die u prettig vindt. Om u zo goed en efficiënt mogelijk te helpen en om ons goed te kunnen voorbereiden, willen we graag weten over welk product uw vraag precies gaat. Wilt u een offerte aanvragen? Laat dit dan even weten in het opmerkingenveld onderaan het contactformulier.

Wanneer u het contactformulier invult en de hierboven genoemde data aan ons verstrekt, geeft u toestemming om deze te gebruiken voor het onderhouden van contact over hetgeen u aangeeft in het ingevulde formulier. Vraagt u een offerte aan? Dan vermelden we hierin ook de bij ons bekende gegevens. De persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt via het contactformulier gebruiken wij niet voor andere doeleinden. Wij verkopen gegevens nooit aan derden.

2.1.2. Waar slaan we uw gegevens op en hoe lang bewaren we ze?

Door het formulier te versturen, geeft u toestemming om deze te bewaren in onze mailbox (hier komen ingevulde contactformulieren binnen). Nadat de communicatie is beëindigd, bewaren we uw ingevulde contactformulier maximaal zes maanden in onze mailbox. Als u wilt dat we deze gegevens (eerder) wissen; stuur ons een verzoek, dan doen we dit uiteraard.

2.2. Nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden van interessante ontwikkelingen met betrekking tot onze diensten verzenden wij zo nu en dan een nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden door u in te schrijven via het formulier op onze website. Na aanmelding ontvangt u een e-mail waarin we uw inschrijving bevestigen.

2.2.1. Welke gegevens verwerken wij en waarom?

We richten onze nieuwsbrieven graag aan u persoonlijk. Om dit te kunnen doen, moeten we uw naam weten. Uw e-mailadres hebben we nodig om de nieuwsbrief daadwerkelijk te kunnen toesturen. Door u aan te melden, geeft u ons toestemming om u per e-mail nieuwsbrieven te sturen, om uw naam en e-mailadres op te slaan in onze database en om uw naam te vermelden in de nieuwsbriefaanhef. U ontvangt van ons geen nieuwsbrieven als u ons daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

2.2.2. Waar slaan we uw gegevens op en hoe lang bewaren we ze?

Wanneer u de inschrijving voor de nieuwsbrief van MJFP verstuurt, worden uw gegevens automatisch opgeslagen in het e-mailprogramma Mailchimp (gevestigd in de Verenigde Staten). Wanneer u zich inschrijft, gaat u ermee akkoord dat we uw gegevens met hen delen. We hebben een overeenkomst met Mailchimp gesloten om te waarborgen dat uw persoonsgegevens ook daar zorgvuldig worden behandeld. Het programma toont ons, naast de gegevens die u zelf met ons deelt, of de nieuwsbrief bij u aankomt, of u de nieuwsbrief opent en of u de links in de nieuwsbrief aanklikt. We gebruiken het leesgedrag om de nieuwsbrief te verbeteren en om de inhoud beter af te stemmen op de lezers.

We bewaren uw gegevens zolang u staat ingeschreven voor de nieuwsbrief. U kunt zich hier op ieder moment ook weer voor afmelden. Dit kan door in een van de ontvangen nieuwsbrieven op ‘Afmelden’ te klikken of door dit telefonisch of schriftelijk aan ons door te geven (contactgegevens in paragraaf 1.2,). Wanneer u zich afmeldt via de link in de nieuwsbrief, verwijderen wij uw persoonsgegevens binnen 30 dagen na afmelding definitief uit onze database. Wanneer u direct aan ons doorgeeft dat u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, geldt dezelfde verwijderingstermijn.

2.3. Chatfunctie

Wij bieden de mogelijkheid om met ons te chatten. Daarvoor is op de website een chatfunctie beschikbaar.

2.3.1. Welke gegevens vragen wij en waarom?

Omdat we graag willen weten met wie we chatten, vragen we om uw naam. Daarnaast bewaren wij de conversatie die we met u hebben. Dit doen wij om uw vraag goed en zorgvuldig te kunnen beantwoorden en om indien nodig nazorg te verlenen.

2.3.2. Waar slaan we uw gegevens op en hoe lang bewaren we deze?

Wij maken voor de chatfunctie gebruik van de diensten van Zendesk. Wilt u weten hoe zij uw data veilig verwerken? Bekijk dan de beschrijving op de website. Slechts een beperkt aantal personen heeft toegang tot uw chatgegevens. We bewaren de gegevens van de chatsessie nog drie maanden, waarna ze door ons worden gewist.

3.  Cookies Google Analytics

Om een goed beeld te krijgen van de manier waarop bezoekers de website gebruiken, maken wij gebruik van het data-analyseprogramma Google Analytics. Hiervoor worden Google Analytics-cookies geplaatst. Om ervoor te zorgen dat wij uw privacy optimaal kunnen waarborgen, is een overeenkomst gesloten met Google (gevestigd in de Verenigde Staten). Ook zijn de verzamelde data geanonimiseerd door het laatste octet van uw IP-adres onzichtbaar te maken. Gebruiksgeschiedenis is op die manier niet meer te herleiden naar u als individu. De instelling ‘Gegevens delen met Google’ is daarnaast uitgeschakeld, waardoor Google geen toestemming meer heeft om uw gegevens te benutten voor eigen verwerkingsdoeleinden. Ook maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics-cookies.

4. Wat zijn uw rechten?

4.1. Inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw gegevens

Te allen tijde heeft u het recht om in te zien welke gegevens wij van u hebben. Zodra u aan ons kenbaar maakt dat u uw gegevens wilt inzien, verstrekken wij deze binnen 30 dagen.

Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens door MJFP te laten wijzigen of om ze helemaal te laten verwijderen. Voor het wijzigen of verwijderen van uw gegevens geldt dezelfde termijn als voor het inzien van de gegevens, namelijk binnen 30 dagen. Bent u een actieve klant van MJFP? In dat geval hebben wij uw gegevens nodig voor het uitvoeren van onze overeenkomst en kunnen we deze (nog) niet verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen, zodat u deze gemakkelijk kunt overdragen aan een andere organisatie. Ook kunt u ons vragen de informatie rechtstreeks over te dragen aan een derde partij. Dit geldt alleen voor gegevens waarvoor u ons toestemming hebt gegeven en voor gegevens die nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren.

4.2. Intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens

Wanneer u contact opneemt met MJFP, zoals omschreven in artikel 2 van deze privacyverklaring, geeft u toestemming om bepaalde acties uit te voeren en om (in sommige gevallen) persoonsgegevens op te slaan. U kunt deze toestemming te allen tijde ook weer intrekken. Wanneer u uw toestemming wilt intrekken, kunt u dit telefonisch of schriftelijk aan ons laten weten. De contactgegevens vindt u in paragraaf 1.2.

4.3. Een klacht indienen

Wanneer u het niet eens bent met de wijze waarop MJFP omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht bij ons indienen. Wanneer wij er onderling niet uitkomen heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.