Wat gebeurt er met jouw inkomen als je straks met pensioen gaat? Ligt je pensioeninkomen op een vergelijkbaar niveau als je huidige inkomen waar je aan gewend bent? Of fors lager? Veel mensen hebben hun pensioeninkomen niet scherp in beeld. En dat terwijl er steeds meer mensen zijn die tijdelijk of over een langere periode geen (of onvoldoende) pensioen opbouwen. Pensioenregelingen vanuit werkgevers versoberen en de fiscale mogelijkheden worden steeds verder beperkt. Daarnaast is er de laatste jaren een explosieve groei zichtbaar van het aantal zzp’ers, waarvan een groot deel geen pensioen opbouwt. Maar ook mensen die een echtscheiding hebben doorgemaakt of een periode in het buitenland hebben gewoond, hebben een grote kans op een tekort in hun opgebouwde pensioen. Veel mensen hebben dus, bewust of onbewust, een pensioengat en zullen zelf iets (aanvullend) voor hun pensioen moeten regelen.

Een belangrijke vraag die iedereen zich zou moeten stellen, of je nu in loondienst of ondernemer bent, is: hoeveel inkomen heb ik straks als ik met pensioen ga, en is dat voldoende? En stel jezelf deze vraag liever niet pas vlak voor pensioendatum maar ver daarvoor al, zodat er nog voldoende tijd is om actie te ondernemen en vermogen op te bouwen. Zo kun je een mooi en toereikend pensioeninkomen voor jezelf creëren dat voldoet aan je wensen en verwachtingen. Wij kunnen je bij deze vraag helpen!

Individueel pensioenadvies
Waar kijken we precies naar als je voor pensioenadvies bij ons aanklopt? Allereerst brengen we je huidige financiële situatie in kaart. We kijken o.a. naar je inkomen, vermogen en hypotheek maar ook naar wat er op dit moment al geregeld is voor je pensioen. Wat zou je pensioeninkomen nu zijn als je niets zou veranderen? In veel gevallen zit er een (behoorlijk) gat tussen het gewenste en het werkelijke pensioeninkomen; het pensioengat. Het is goed als je je hiervan bewust wordt, zodat je er op tijd iets aan kunt doen. Wij berekenen hoe groot dit gat is en wat er nodig is om dit gat te dichten. Vervolgens geven we je advies over de wijze waarop je dit kunt realiseren.

Pensioenopbouw: de mogelijkheden
Om je pensioeninkomen aan te vullen zijn er verschillende mogelijkheden. Allereerst kun je een lijfrenteverzekering of -rekening openen. Hiermee kun je op fiscaal aantrekkelijke wijze (je mag binnen bepaalde grenzen de ingelegde premies jaarlijks aftrekken van je inkomen in Box 1) je pensioeninkomen aanvullen. Je dient je hierbij wel te realiseren dat dit geld niet vrij toegankelijk voor je is; je kunt niet zomaar geld opnemen van je lijfrenteproduct. Doe je dat wel (in geval van geldnood bijvoorbeeld) dan is de uitkering belast in Box 1 en betaal je bovendien een flinke boete tot wel 20%. Het saldo van een lijfrenteproduct telt niet mee voor je vermogen in Box 3. Na pensioendatum koop je met het opgebouwde kapitaal een lijfrente uitkering aan. Over deze maandelijkse uitkering betaal je wel belasting. Het fiscale voordeel zit in het feit dat het belastingtarief waarvoor je de inleg in mindering mag brengen vaak hoger is dan het tarief waartegen de uitkering later wordt belast.

Een alternatief is om vermogen in Box 3 op te bouwen voor later, in de vorm van bijvoorbeeld een beleggingsrekening. Dit is een zeer flexibele vorm van vermogensopbouw waar echter wel het risico in ligt dat je gemakkelijker in de verleiding kunt komen om je pensioenpotje op een bepaald moment voor andere doeleinden te gebruiken. Daarnaast dien je rekening te houden met het feit dat je vermogen in Box 3 belast is met vermogensrendementsheffing, voor zover dit de vrijstelling van € 57.000,- per persoon overstijgt. Bij deze vorm van pensioenopbouw maak je geen gebruik van het fiscale voordeel van een lijfrenteconstructie.

Een ander instrument dat je kunt inzetten is je hypotheek. Je hebt bijvoorbeeld (deels) een aflossingsvrije hypotheek. Dit betekent dat de kans groot is dat je straks na pensioendatum nog woonlasten zult hebben waarbij de rente veelal niet meer aftrekbaar is omdat de 30-jaars termijn dan is verlopen. Door hier extra op af te lossen of deze (deels) om te zetten naar een hypotheekvorm met aflossing (bijv. annuïteit) zorg je ervoor dat je straks lagere of geen woonlasten meer zult hebben op pensioendatum. Je benodigde pensioeninkomen wordt hierdoor lager.

Tot slot zien we dat (met name de meer vermogende mensen) een aanvullend pensioeninkomen creëren door de aankoop van onroerend goed ten behoeve van de verhuur. De doorlopende huurinkomsten op deze panden vormen dan een solide inkomensstroom die ook na pensionering blijft doorlopen. De aankoop van onroerend goed voor de verhuur wordt de laatste jaren wel fors ontmoedigd door de overheid vanwege de huidige situatie op de woningmarkt.

Persoonlijk advies
Dit zijn allemaal manieren waarop je jouw inkomen na pensionering kunt verbeteren. Wil je graag weten hoe jij ervoor staat en wat in jouw persoonlijke situatie verstandig is om te doen? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek met één van onze financieel adviseurs. Dan kunnen wij je helpen om meer financiële zekerheid voor de toekomst te verkrijgen.

Particuliere klant bij MJFP

Wij bieden u als particuliere klant een volwaardig financieel dienstenpakket aan en nemen u de zorg voor uw financiële zaken daadwerkelijk uit handen! U kunt bij ons terecht voor advies over uw hypotheek, verzekeringen, pensioen, vermogen, krediet en meer. Zo heeft u alles dus onder één dak wat veel van onze klanten erg prettig vinden.

In het menu aan de linkerkant kunt u de keuze maken voor het onderwerp waar u graag meer over wilt weten.