Privacy verklaring en onze business partners

Belangrijk:

Wettelijk zijn wij verplicht u vooraf de nodige informatie over onze dienstverlening, privacy verklaring en de eventuele producten te verstrekken alsmede u te informeren wat wij eventueel aan gegevens zullen vastleggen alvorens wij u nader advies mogen geven. Ook zijn wij wettelijk verplicht u vooraf toestemming te vragen voor het verwerken van benodigde persoonsgegevens, het mogen mailen van onze nieuwsbrief, ons digitaal berichtenverkeer en waar u de betreffende product/verzekeringskaarten (IPID) kunt vinden (zie deze pagina) en op welke wijze u de producten via ons kunt afsluiten.

Toestemmingsverklaring

Door onderstaande formulier in te vullen bevestigt U dat U kennis heeft genomen van ons privacy verklaring, de verwerking van uw gegevens en waar u de verzekeringskaarten kunt vinden:

Verzekeringskaarten