Rechtsbijstandverzekering bij juridisch geschil

Wanneer u een juridisch geschil heeft, kan dat flink wat kosten met zich meebrengen. Denkt u bijvoorbeeld aan een arbeidsconflict op uw werk, of een geschil met de leverancier van uw nieuwe badkamer. Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van professionele juridische hulp en vergoeding van de kosten.

Dekking

U heeft de keuze uit de volgende modules:
• Verkeer – u bent verzekerd van rechtsbijstand in geval van juridische geschillen die voortkomen uit uw deelname aan het verkeer in Nederland of in het buitenland.

• Consument & wonen – deze module dekt geschillen waar u als particulier mee te maken krijgt. Denkt u hierbij aan schade aan uw bezittingen die door iemand anders is veroorzaakt, conflicten over de aankoop van een product of dienst, een geschil met de buren over het kappen van een boom of een conflict met de gemeente.

• Inkomen – de module Inkomen dekt geschillen die te maken hebben met uw inkomen. Niet alleen arbeidsconflicten vallen hieronder, maar ook geschillen over sociale verzekeringswetten, tuchtzaken en pensioenkwesties.

• Fiscaal & vermogen – met deze module bent u verzekerd van rechtsbijstand bij geschillen met de belastinginspecteur over inkomsten- en vermogensbelasting, maar ook bij conflicten over successierecht en onroerendzaakbelasting. Daarnaast vallen ook geschillen over de aan- en verkoop van aandelen, obligaties en opties in Nederland en geschillen rond de aankoop en het bezit van een tweede woning onder deze module.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen, neemt u dan contact op met een verzekeringsadviseur van MJFP.