Risicoverzekering bij overlijden

Een overlijden heeft naast emotionele gevolgen, vaak ook grote financiële gevolgen voor het gezin. Er valt niet alleen een inkomen weg, mogelijk wordt u daarnaast ook geconfronteerd met extra kosten zoals kinderopvang. U kunt zich tegen dit risico verzekeren door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Bij een onverhoopt overlijden komt het verzekerde bedrag tot uitkering. Dit geldbedrag kan dan bijvoorbeeld op de hypotheekschuld worden afgelost, of worden toegevoegd aan het vermogen van de achterblijvende partner.

Wilt u weten of het voor u verstandig is een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten? Wij analyseren het graag voor u. We bekijken het inkomen van de achterblijvende partner en berekenen wat voor u de juiste dekking is.

Maak direct een afspraak met een verzekeringsadviseur van MJFP.