Kapitaalverzekering, geld voor later

Met een kapitaalverzekering (ook wel spaar- of beleggingsverzekering genoemd) kunt u geld opzij zetten voor later. Bij een kapitaalverzekering betaalt u maandelijks een premie, en op de einddatum van de verzekering wordt het verzekerd bedrag uitgekeerd wanneer de verzekerde in leven is. Bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum volgt in principe geen uitkering. Tegen extra premie kunt u echter ook een uitkering bij overlijden verzekeren (dit heet een gemengde verzekering). De kapitaalverzekering wordt vaak gekoppeld aan de hypotheek (Kapitaalverzekering Eigen Woning) wat u bepaalde fiscale voordelen kan opleveren.

U kunt kiezen uit een spaar- of beleggingsverzekering. Gaat u sparen, dan is de uitkering gegarandeerd. Bij een beleggingsverzekering wordt de premie belegd in één of meer beleggingsfondsen, waardoor de hoogte van de uitkering onzeker is.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met een verzekeringsadviseur van MJFP.