Soorten levensverzekeringen

Een levensverzekering is een verzekering die eenmalig of periodiek een bedrag uitkeert bij het in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum, of bij overlijden van de verzekerde.

We onderscheiden de volgende soorten levensverzekeringen:
• Overlijdensrisicoverzekering
• Lijfrenteverzekering
• Kapitaalverzekering