MJFP sparen en beleggen

Chantal Poos, assistent financieel adviseur

"Het is verstandig om uw (spaar)rekeningen na te lopen, en waar nodig uw gelden te spreiden over meerdere banken zodat u binnen de grens van het depositogarantiestelsel van € 100.000,- per rekeninghouder per bank blijft."

Sparen & beleggen

U wenst uw eigen vermogen op een goede manier weg te zetten zodat u daar rendement op maakt. U kunt dit op twee verschillende manieren doen:
• Sparen
• Beleggen

U kunt uiteraard ook kiezen voor een combinatie van sparen en beleggen. Wat het beste bij u past, is afhankelijk van de mate waarin u risico kunt en wenst te lopen, uw persoonlijke voorkeur en wensen, en het doel dat u voor ogen heeft. Wilt u hier graag advies over? Maak dan een afspraak met een adviseur van MJFP.