Wat regelt de overheid?

U ontvangt een AOW-uitkering van de overheid vanaf uw AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd was voorheen 65 jaar, maar wordt stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar in 2021, en vanaf 2021 gekoppeld aan de levensverwachting. In 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. De Algemene Ouderdomswet (AOW) heeft tot doel iedere Nederlander te verzekeren tegen de financiële gevolgen van ouderdom. Iedereen die ingeschreven staat in één van de Nederlandse gemeenteregisters en hier rechtmatig woont, is in principe verzekerd voor de AOW. Het is niet noodzakelijk dat u inkomen geniet, en uw nationaliteit speelt geen rol. Wanneer u in Nederland woont maar in het buitenland werkt, bent u voor de AOW verzekerd, mits u onder de Nederlandse loonbelasting valt.

De hoogte van uw AOW-uitkering is gebaseerd op het minimumloon, en is tevens afhankelijk van het aantal jaren dat u verzekerd bent geweest voor de AOW. Ook uw leefsituatie speelt een rol.