Spaarhypotheek

Met een spaarhypotheek spaart u tijdens de looptijd van uw hypotheek precies dat bedrag bij elkaar, dat nodig is om aan het einde van de looptijd de hypotheek af te lossen. Dit gebeurt in de vorm van een spaarverzekering die een vast bedrag uitkeert bij voortijdig overlijden of aan het einde van de looptijd van de hypotheek. De rentevergoeding die u ontvangt over uw spaargeld is gelijk aan de hypotheekrente. Doordat u tijdens de looptijd niets aflost op de hypotheek, heeft u maximaal fiscaal voordeel.

De overlijdensrisicoverzekering is onderdeel van de spaarverzekering die gekoppeld is aan de hypotheek. Een voordeel van de spaarhypotheek is dat het u veel zekerheid biedt. Een nadeel is dat het een inflexibele en vaak dure hypotheekvorm is door de spaarverzekering die gekoppeld is aan de hypotheek.

Nieuwe regels per 1 januari 2013
Vanaf 1 januari 2013 zijn de regels voor de hypotheekrenteaftrek veranderd. Nieuwe hypotheken komen alleen voor aftrek in aanmerking als de lening tenminste annuïtair wordt afgelost in maximaal 30 jaar. Om hypotheekrenteaftrek te genieten zult u bij een nieuwe hypotheek een lineaire of annuïteitenhypotheek af moeten sluiten.

Gelden deze maatregelen ook voor bestaande hypotheken?
Is uw hypotheek vóór 31 december 2012 ingegaan, dan wijzigt de hypotheekrenteaftrek voor u niet. Slechts bij een eventuele verhoging van uw bestaande hypotheek geldt het nieuwe regime voor het nieuwe deel dat u opneemt. Bestaande (bank)spaar- en aflossingsvrije hypotheken kunnen gewoon worden meegenomen naar een volgende woning, zonder dat u verplicht wordt de hypotheek annuïtair te gaan aflossen. Aandachtspunt daarbij is wel dat u tegenwoordig maximaal 50% van de waarde van uw woning aflossingsvrij mag financieren.