Levenhypotheek

Bij een levenhypotheek wordt er een kapitaalverzekering gekoppeld aan de hypotheek, die uitkeert bij voortijdig overlijden of aan het einde van de looptijd van de hypotheek. Met deze uitkering lost u de hypotheek af. U betaalt maandelijks een vast bedrag dat bestaat uit rente en premie. De premie is bestemd voor de kapitaalverzekering. Deze hypotheekvorm lijkt op de spaarhypotheek, met het belangrijke verschil dat er geen koppeling bestaat tussen de te betalen hypotheekrente en het rendement dat u behaalt over uw inleg. Het rendement op deze premies is namelijk afhankelijk van beleggingsresultaten. Het uit te keren bedrag kan dus zowel lager als hoger zijn dan de hypotheekschuld.

De overlijdensrisicoverzekering is onderdeel van de kapitaalverzekering die gekoppeld is aan de hypotheek. Een nadeel van de levenhypotheek is dat het een inflexibele en vaak dure hypotheekvorm is dankzij de beleggingsverzekering die gekoppeld is aan de hypotheek.

Nieuwe regels per 1 januari 2013
Vanaf 1 januari 2013 zijn de regels voor de hypotheekrenteaftrek veranderd. Nieuwe hypotheken komen alleen voor aftrek in aanmerking als de lening tenminste annuïtair wordt afgelost in maximaal 30 jaar. Om hypotheekrenteaftrek te genieten zult u bij een nieuwe hypotheek een lineaire of annuïteitenhypotheek af moeten sluiten.

Gelden deze maatregelen ook voor bestaande hypotheken?
Is uw hypotheek vóór 31 december 2012 ingegaan, dan wijzigt de hypotheekrenteaftrek voor u niet. Slechts bij een eventuele verhoging van uw bestaande hypotheek geldt het nieuwe regime voor het nieuwe deel dat u opneemt. Bestaande (bank)spaar- en aflossingsvrije hypotheken kunnen gewoon worden meegenomen naar een volgende woning, zonder dat u verplicht wordt de hypotheek annuïtair te gaan aflossen. Aandachtspunt daarbij is wel dat u tegenwoordig maximaal 50% van de waarde van uw woning aflossingsvrij mag financieren.