Beleggingshypotheek

De beleggingshypotheek is een lening in combinatie met een geblokkeerde beleggingsrekening, waarbij de aflossing wordt gerealiseerd door het op te bouwen beleggingstegoed. Dit kan door middel van een eenmalige storting of door maandelijkse stortingen op de beleggingsrekening. Het rendement dat u behaalt is afhankelijk van het rendement van de gekozen beleggingsfondsen. Het uit te keren bedrag kan dus zowel lager als hoger zijn dan de hypotheekschuld.

Een belangrijk voordeel van de beleggingshypotheek is dat het product flexibel is, lage kosten heeft en geen fiscale voorwaarden kent.

Nieuwe regels per 1 januari 2013
Vanaf 1 januari 2013 zijn de regels voor de hypotheekrenteaftrek veranderd. Nieuwe hypotheken komen alleen voor aftrek in aanmerking als de lening tenminste annuïtair wordt afgelost in maximaal 30 jaar. Om hypotheekrenteaftrek te genieten zult u bij een nieuwe hypotheek een lineaire of annuïteitenhypotheek af moeten sluiten.

Gelden deze maatregelen ook voor bestaande hypotheken?
Is uw hypotheek vóór 31 december 2012 ingegaan, dan wijzigt de hypotheekrenteaftrek voor u niet. Slechts bij een eventuele verhoging van uw bestaande hypotheek geldt het nieuwe regime voor het nieuwe deel dat u opneemt. Bestaande (bank)spaar- en aflossingsvrije hypotheken kunnen gewoon worden meegenomen naar een volgende woning, zonder dat u verplicht wordt de hypotheek annuïtair te gaan aflossen. Aandachtspunt daarbij is wel dat u tegenwoordig maximaal 50% van de waarde van uw woning aflossingsvrij mag financieren.