Bankspaarhypotheek

Met een bankspaarhypotheek betaalt u een vast bedrag aan rente voor uw hypotheek en een spaarbedrag voor uw geblokkeerde spaarrekening (SEW) of beleggingsrekening (BEW) die verbonden is aan de hypotheek. Aan het einde van de looptijd lost u de hypotheek in één keer af met het gespaarde bedrag. Gedurende de looptijd van de hypotheek vinden er dus geen aflossingen plaats.

Bij een SEW geldt dat de spaarrekening een gegarandeerde waarde op einddatum heeft. Het rendement op de spaarrekening is gekoppeld aan de te betalen hypotheekrente. Deze gegarandeerde waarde is gelijk aan het bedrag van de hypothecaire lening. Voor de BEW geldt deze garantie uiteraard niet. Een belangrijk voordeel van de bankspaarhypotheek is dat het product lage kosten kent. Er gelden wel fiscale voorwaarden bij deze hypotheekvorm.

Nieuwe regels per 1 januari 2013
Vanaf 1 januari 2013 zijn de regels voor de hypotheekrenteaftrek veranderd. Nieuwe hypotheken komen alleen voor aftrek in aanmerking als de lening tenminste annuïtair wordt afgelost in maximaal 30 jaar. Om hypotheekrenteaftrek te genieten zult u bij een nieuwe hypotheek een lineaire of annuïteitenhypotheek af moeten sluiten.

Gelden deze maatregelen ook voor bestaande hypotheken?
Is uw hypotheek vóór 31 december 2012 ingegaan, dan wijzigt de hypotheekrenteaftrek voor u niet. Slechts bij een eventuele verhoging van uw bestaande hypotheek geldt het nieuwe regime voor het nieuwe deel dat u opneemt. Bestaande (bank)spaar- en aflossingsvrije hypotheken kunnen gewoon worden meegenomen naar een volgende woning, zonder dat u verplicht wordt de hypotheek annuïtair te gaan aflossen. Aandachtspunt daarbij is wel dat u tegenwoordig maximaal 50% van de waarde van uw woning aflossingsvrij mag financieren.