De annuïteitenhypotheek

De annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij u de lening gedurende de looptijd volledig aflost. U betaalt maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing. In de loop der tijd lost u steeds meer af, waardoor u steeds minder rente gaat betalen (het fiscale voordeel neemt hierdoor af gedurende de looptijd). Uw bruto maandlast blijft gedurende de gehele looptijd gelijk, terwijl uw netto maandlast stijgt.

Nieuwe regels per 1 januari 2013
Vanaf 1 januari 2013 zijn de regels voor de hypotheekrenteaftrek veranderd. Nieuwe hypotheken komen alleen voor aftrek in aanmerking als de lening tenminste annuïtair wordt afgelost in maximaal 30 jaar. Om hypotheekrenteaftrek te genieten zult u bij een nieuwe hypotheek een lineaire of annuïteitenhypotheek af moeten sluiten.

Gelden deze maatregelen ook voor bestaande hypotheken?
Is uw hypotheek vóór 31 december 2012 ingegaan, dan wijzigt de hypotheekrenteaftrek voor u niet. Slechts bij een eventuele verhoging van uw bestaande hypotheek geldt het nieuwe regime voor het nieuwe deel dat u opneemt. Bestaande (bank)spaar- en aflossingsvrije hypotheken kunnen gewoon worden meegenomen naar een volgende woning, zonder dat u verplicht wordt de hypotheek annuïtair te gaan aflossen. Aandachtspunt daarbij is wel dat u tegenwoordig maximaal 50% van de waarde van uw woning aflossingsvrij mag financieren.