Aflossingsvrije hypotheek

Met een aflossingsvrije hypotheek lost u gedurende de looptijd niets af op de hypotheek en betaalt u alleen rente. U heeft gedurende de looptijd het voordeel van maximale fiscale renteaftrek. U bouwt echter geen vermogen op. U dient er rekening mee te houden dat u onder de huidige fiscale regels maximaal 30 jaar gebruik kunt maken van de hypotheekrenteaftrek.

Nieuwe regels per 1 januari 2013
Vanaf 1 januari 2013 zijn de regels voor de hypotheekrenteaftrek veranderd. Nieuwe hypotheken komen alleen voor aftrek in aanmerking als de lening minimaal annuïtair wordt afgelost in maximaal 30 jaar. Om hypotheekrenteaftrek te genieten zult u bij een nieuwe hypotheek een lineaire of annuïteitenhypotheek af moeten sluiten.

Gelden deze maatregelen ook voor bestaande hypotheken?
Is uw hypotheek vóór 31 december 2012 ingegaan, dan wijzigt de hypotheekrenteaftrek voor u niet. Slechts bij een eventuele verhoging van uw bestaande hypotheek geldt het nieuwe regime voor het nieuwe deel dat u opneemt. Bestaande (bank)spaar- en aflossingsvrije hypotheken kunnen gewoon worden meegenomen naar een volgende woning, zonder dat u verplicht wordt de hypotheek annuïtair te gaan aflossen. Aandachtspunt daarbij is wel dat u tegenwoordig maximaal 50% van de waarde van uw woning aflossingsvrij mag financieren.