Hoeveel kunt lenen?

Wanneer u een hypotheek wenst op te nemen, zal de bank beoordelen of u voor de gewenste hypotheek in aanmerking komt. Waar kijkt de bank zoal naar?

Uw inkomen
Hoeveel u kunt lenen is in grote mate afhankelijk van uw inkomen.  Aan de hand van de normen van de zogenaamde Gedragscode Hypothecaire Financieringen bepaalt de bank hoeveel hypotheek u verantwoord op kunt nemen op basis van uw inkomen. In bijzondere gevallen kan een bank besluiten af te wijken van deze norm wanneer daar een goede motivatie voor bestaat. Ga naar de website van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) om te berekenen hoeveel u maximaal met NHG kunt lenen met uw inkomen.

De waarde van de woning
Aan de hand van een taxatie wordt de onderhandse (vrij) verkoopwaarde bepaald van de woning die u wenst aan te kopen of te herfinancieren. Dit is de waarde van de woning wanneer u deze onder normale omstandigheden verkoopt. Op basis van deze waarde bepaalt de bank hoeveel hypotheek u maximaal kunt opnemen. U mag een hypotheek opnemen tot maximaal 100% van de waarde van de woning.

Uw kredietverleden
De bank zal een BKR-controle uitvoeren om uw kredietverleden te beoordelen. Deze wordt uitgevoerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel.

Aflossing
Wanneer u na 1 januari 2013 een nieuwe hypothecaire lening afsluit dient deze minimaal annuïtair te worden afgelost, met een maximale looptijd van 30 jaar. Dit betekent dat u een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek dient af te sluiten om hypotheekrenteaftrek te kunnen ontvangen. Dit geldt niet wanneer er sprake is van een op 31 december 2012 bestaande eigen woning schuld. In dat geval worden ook andere aflosvormen zoals een aflossingsvrije of bankspaarhypotheek toegestaan.

Overlijden
Het is belangrijk dat u bij de aankoop of herfinanciering van uw woning het risico bij overlijden goed afdekt. Dit kunt u doen door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op uw leven gedurende de looptijd van de hypotheek. Soms vereisen banken dat u bijvoorbeeld voor het meerdere boven de 80% van de waarde van de woning een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Zo beperken zij de risico’s voor zichzelf, maar ook voor u als consument.

Wilt u weten hoeveel u kunt lenen? Maak direct een afspraak met een hypotheekadviseur van MJFP.