Financiële planning met MJFP

“Ik wil graag eerder stoppen met werken. Hoe kan ik daar nu al naartoe gaan werken? Wat zullen we doen met de overwaarde van ons huis? Wat gebeurt er met mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt zou raken?”. Dit zijn allemaal vragen die wij voor u kunnen beantwoorden aan de hand van een uitgebreide analyse van uw financiële situatie en wensen, nu en in de toekomst. Dit noemt men financiële planning.

Bij een financiële planning kijken wij o.a. naar:
• Uw inkomen (ook na pensionering)
• Uw vermogenspositie
• Arbeidsongeschiktheidsrisico
• Overlijdensrisico
• Uw verzekeringen
• Uw hypotheek

Bij financiële planning draait het om één ding: voor de langere termijn over voldoende inkomen en vermogen beschikken, om uw financiële wensen te vervullen en eventuele risico’s op te vangen. Aan de hand van de analyse stellen wij een uitgebreid advies voor u op, met daaraan gekoppeld eventuele financiële producten die u voor het bereiken van uw financiële doelstellingen kunt afsluiten.

Maak direct een afspraak met een financieel adviseur van MJFP!