APK voor je hypotheek

Bij het afsluiten van je hypotheek is er samen met jou gekeken naar je persoonlijke situatie en wensen op dat moment en is er rekening gehouden met veranderingen in de jaren daarna die op dat moment bekend waren. Bij het ingaan van je hypotheek sloot deze dan ook prima aan bij jouw situatie. Een hypotheek sluit je echter af voor een langere periode. In de jaren na het afsluiten kunnen zich allerlei veranderingen voordoen waardoor de hypotheek mogelijk minder goed past bij je situatie. Het is dan ook verstandig om met enige regelmaat samen met ons te kijken of je hypotheek nog steeds aansluit bij je wensen en of je voldoende profiteert van de actuele ontwikkelingen in de markt. Wat zijn belangrijke aandachtspunten op dat gebied?

Je wilt profiteren van de lage rente
De hypotheekrente is op dit moment nog altijd heel laag. Het kan zo zijn dat je op dit moment een (veel) hogere rente betaalt, en dat het volgende moment waarop de rente opnieuw wordt vastgesteld (rentevastperiode) pas over enkele jaren is. Het risico bestaat dat op dat moment de hypotheekrente weer gestegen is. Je kunt in dat geval overwegen om nu je bestaande rentecontract open te breken en voor een lange periode, bijvoorbeeld 10 of 20 jaar, de rente op het huidige lage niveau vast te zetten. Daarmee verkrijg je zekerheid over de hypotheeklasten over een langere periode. Er zijn verschillende mogelijkheden op dit gebied, waaronder rentemiddeling en oversluiting van je lening naar een andere geldverstrekker. Hier zitten wel kosten aan verbonden.

Eindigt je rentevaste periode?
Een aantal maanden voordat je rentevastperiode afloopt krijg je een verlengingsvoorstel van de bank voor een volgende rentevaste periode. Dit is meteen een goed moment om te kijken of je huidige hypotheek en manier van aflossen nog steeds passen bij je situatie. Samen bekijken we wat je mogelijkheden zijn.

Is je woning in waarde gestegen of gedaald?
Is je woning in waarde gestegen? Het kan zijn dat een risico-opslag onderdeel is van je rentetarief. Hoe hoger je leensom is in verhouding tot de waarde van de woning, des te groter het risico voor de bank. In veel gevallen rekent de bank een hoger rentetarief. Als de waarde van uw woning stijgt, kan deze risico-opslag mogelijk worden verlaagd. Is de waarde van je woning gestegen? Neem dan contact met ons op om te zien of je opslag verlaagd kan worden.

Als je woning in waarde is gedaald, heeft dit niet meteen gevolgen voor je hypotheek. Maar op het moment dat je je huis gaat verkopen, is het verkoopbedrag mogelijk onvoldoende om de hypotheek af te lossen. Je kunt dit risico verminderen door tijdens de looptijd extra af te lossen op je hypotheek, of door te sparen.

Verandering van inkomen
De ontwikkeling van je inkomen kan heel anders verlopen dan bij het afsluiten van de hypotheek was voorzien. Wordt je inkomen, bijvoorbeeld door ziekte of arbeidsongeschiktheid, lager, dan kunnen de hypotheeklasten te zwaar worden.  Bespreek dit dan zo snel mogelijk met ons. Hoe eerder wij met je hierover mogen meedenken hoe meer alternatieven wij, eventueel samen met de geldverstrekker, kunnen bekijken. Zo kun je wellicht betalingsproblemen voorkomen.

Met pensioen
Wanneer je met pensioen gaat, daalt zeer waarschijnlijk je besteedbare inkomen. Ook verandert er op dat moment e.e.a. op het gebied van belastingen én komt het juist in die fase vaak voor dat er een einde komt aan de maximale 30-jaarstermijn dat je de hypotheekrente mag aftrekken. Je netto woonlasten zullen daardoor over het algemeen stijgen terwijl je inkomen juist daalt. Het is dan ook verstandig om 5 tot 10 jaar voor de beoogde pensioendatum te bekijken wat de gevolgen van je pensioen zullen zijn voor de betaalbaarheid van je hypotheek en je hier op tijd op voor te bereiden. Bijvoorbeeld door nu al te sparen voor later, of door tussentijds af te lossen op de hypotheek.

Verandering van samenstelling van je gezin
De samenstelling van je gezin kan veranderen. Er is bijvoorbeeld gezinsuitbreiding op komst waardoor je behoefte krijgt aan een financiering voor een verbouwing van de woning. Of je hebt besloten je relatie te beëindigen. Zulke veranderingen hebben altijd gevolgen voor je hypotheek. In een gesprek bespreken wij graag de mogelijkheden.

Aflossingsvrije hypotheek
Veel mensen hebben in het verleden een (gedeeltelijke) aflossingsvrije hypotheek afgesloten. Dit betekent dat tijdens de looptijd van de hypotheek alleen rente wordt betaald. Er wordt dus niets afgelost op de hypotheek. Maar aan het eind van de looptijd moet de hypotheek wel worden afgelost. Veel klanten bouwen daarom, bijvoorbeeld via een beleggingsrekening, vermogen op om deze aflossing later te kunnen doen. Het is dan verstandig om periodiek te kijken of de vermogensgroei in lijn ligt met wat op de einddatum van de hypotheek nodig is. Het kan ook zijn dat je nog geen ‘spaarpotje’ hebt om de hypotheek later af te lossen. De gedachte kan dan zijn dat er te zijner tijd een nieuwe hypotheek wordt afgesloten. Soms kan dat inderdaad. Maar soms ook niet. Het is belangrijk hier tijdig over geïnformeerd te zijn.

Onderhoudsgesprek
Heb je een hypotheek en is het alweer een tijdje geleden dat samen met jou is gekeken of je hypotheek nog aansluit bij je persoonlijke situatie en wensen op dit moment? Dan gaan wij graag met je in gesprek. Wij lopen dan samen met jou alle belangrijke punten door en bekijken waar wij je hypotheek voor je kunnen verbeteren en kosten voor je kunnen besparen. Maak gerust een vrijblijvende afspraak!