We leven in roerige tijden. Misschien heb je een beroep dat wordt getroffen door de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, waardoor je inkomen veel lager is dan je gewend was. Zo laag dat je hierdoor je hypotheeklasten niet meer kunt betalen.

De Nederlandse banken beseffen dat heel veel mensen volledig buiten hun schuld tijdelijk de hypotheeklasten niet meer kunnen opbrengen. Samen hebben zij besloten om te proberen hiervoor een oplossing te bieden.

Deze oplossing kan eruit bestaan dat de verplichting om maandelijks de hypotheeklasten te betalen een aantal maanden wordt uitgesteld. Dit betekent dat je één, twee of drie maanden geen hypotheeklasten hoeft te betalen. Deze lasten worden niet kwijtgescholden, maar doorgeschoven naar de toekomst. Zodra het coronavirus is overwonnen en je weer je “normale inkomen” hebt, zal de doorgeschoven schuld geleidelijk alsnog moeten worden betaald.

Een variant op dit uitstel van betaling van de maandlasten is dat met de bank wordt afgesproken dat je maandelijks wel een bedrag betaalt, maar een bedrag dat lager is dan je voorheen betaalde en dat je, gelet op het tijdelijk lagere inkomen, nog wel kunt dragen.

Bij vrijwel alle banken geldt dat je een verzoek moet indienen om van deze regeling gebruik te maken. Wil je van deze tegemoetkoming gebruik maken dan willen wij je daar graag bij helpen. Neem in dat geval contact met ons op, dan kijken we samen naar een oplossing!