Steeds meer mensen schaffen een nieuwe auto aan door middel van een private lease contract. Private lease heeft veel voordelen. Je wordt volledig ontzorgd, betaalt een vast bedrag per maand en hoeft niet te sparen voor de aankoop van een auto. De keerzijde is echter dat het een aanzienlijke impact heeft op je leencapaciteit wanneer je een hypotheek wilt afsluiten. Veel mensen zijn zich daar niet van bewust merken wij, en overzien niet de gevolgen van een dergelijk contract. We brengen het graag nader in kaart.

Maximale hypotheek
Wanneer je een woning koopt of je wilt je huidige hypotheek oversluiten om kosten te besparen, dan toetst de bank of de gewenste hypotheek haalbaar is op basis van je inkomen. Heb je een krediet lopen, dan moeten de maandlasten van dit krediet worden meegenomen in de toetsing. Dat betekent dat je met een krediet minder kunt lenen. Wat veel mensen echter niet beseffen, is dat een private lease contract ook een krediet is en standaard in het BKR wordt geregistreerd. De maandelijkse bedragen die je voor je private lease auto betaalt nemen we dus mee bij het bepalen van je maximale hypotheek.

Wat wordt er precies meegenomen?
De regel is dat we 65% van het maandbedrag, vermenigvuldigd met de duur van de private lease overeenkomst, moeten meenemen in de toetsing. Dit heeft een aanzienlijke beperking van de maximale hypotheek tot gevolg. Een voorbeeld ter illustratie: Stel, je hebt een inkomen van € 37.000,- en je partner verdient € 22.000,-. Jullie hebben een private lease contract voor € 299,- per maand, met een looptijd van 48 maanden. Zonder private lease is je maximale hypotheek ± € 274.500,-. Mét private lease is je maximale hypotheek € 226.000,-. Dit is een verschil van maar liefst € 48.500,-. Enorm dus.

Wat te doen?
Wanneer je een private lease contract hebt en daardoor je droomhuis niet kunt kopen, is het soms een mogelijkheid om het leasecontract af te kopen. Dit is echter vaak vrij kostbaar en je moet dan wel voldoende eigen middelen hebben om de afkoopsom in één keer te betalen.

Het is naar onze mening dan ook van groot belang dat mensen beter worden geïnformeerd door de aanbieders van leasecontracten, zodat mensen altijd bewust een keuze maken en weten wat de gevolgen zijn. Waarschijnlijk kiezen meer mensen er dan voor om nog even te sparen en gewoon een auto te kopen in plaats van te leasen.

Vragen?
Neemt gerust contact met ons op!