Al vele jaren stimuleert de overheid het eigen woningbezit. Dat doet zij onder meer door de hypotheekrenteaftrek. Daarmee betalen woningeigenaren met een hypotheek netto minder aan woonlasten. Toch zijn er steeds meer mensen die dit fiscale voordeel bewust afslaan. Wat zit er achter deze trend? We lichten het graag toe.

In 30 jaar de volledige schuld aflossen
In 2013 zijn de fiscale regels veranderd. Als je vanaf dat jaar voor het eerst een hypotheek afsluit, mag je de hypotheekrente die je over deze lening betaalt alleen van je belastbaar inkomen aftrekken als je deze lening in maximaal 30 jaar tijd aflost. Dit betekent dat je maandelijks aan de bank rente betaalt over het geleende bedrag én een bedrag aan aflossing op de lening.

Rente is laag en het fiscale voordeel wordt lager
In het verleden was het zo dat mensen met hogere inkomens 52% van de door hen betaalde hypotheekrente van de belastingdienst terugkregen. De politiek heeft echter besloten de maximale aftrek in jaarlijkse stapjes af te bouwen. Dit jaar is het maximale aftrektarief nog 43%. In 2023 is dat nog maar 37,05%. Het fiscale voordeel wordt dus lager.

Tegelijkertijd zien we dat de tarieven voor de hypotheekrente op dit moment ongekend laag zijn. Je kunt al een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten met een rente die voor 20 jaar vaststaat, tegen een rente van rond de 1,25%. Ook deze ontwikkeling drukt het fiscale voordeel dat je krijgt als huizenbezitter.

Een rekenvoorbeeld
Heb je een woning gekocht en gefinancierd met een hypotheek van bijvoorbeeld € 325.000,-, dan betaal je bij een lineaire hypotheek € 903,- per maand om de lening in 30 jaar af te lossen. Bovenop dat bedrag komt dan nog de rente die je over de lening moet betalen. De maandelijkse rente bij aanvang van de lening bedraagt € 338,-. De totale maandelijkse woonlast komt daarmee bij de start van de lening op € 1.241,- per maand. Het fiscale voordeel bedraagt op dat moment slechts € 77,- per maand (bij een WOZ waarde van € 290.000,-). Een relatief klein belastingvoordeel dus. Dit zorgt ervoor dat de renteaftrek minder belangrijk wordt voor sommige mensen.

Aflossing niet verplicht indien van aftrek wordt afgezien
Besluit je als huiseigenaar om de betaalde hypotheekrente niet op je belastbaar inkomen in mindering te brengen? Dan is er ook geen fiscale verplichting om de lening in 30 jaar tijd volledig af te lossen. Je kunt er dan dus voor kiezen een aflossingsvrije lening op te nemen. Dit resulteert in een aanzienlijk lagere maandlast. Dit deel van de lening verhuist dan naar Box 3, waar het kan resulteren in een besparing op de te betalen vermogensbelasting indien je met je vermogen boven de vrijstelling uitkomt. Dit kan dus erg interessant zijn.

Daarbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat banken maximaal 50% van de marktwaarde van de woning aflossingsvrij willen financieren. Dit zou in ons rekenvoorbeeld betekenen dat er € 162.500,- aflossingsvrij kan worden opgenomen en € 162.500,- als lineaire hypotheek. De bruto maandlast komt hiermee een stuk lager uit; geen € 1.241,- maar € 787,- per maand. Het belastingvoordeel daalt hiermee wel van € 77,- naar € 17,-. Maar onderaan de streep betekent dit hoe dan ook een fors lagere maandlast.

Voor wie aantrekkelijk?
Wij zien dat steeds meer mensen de keuze maken om een deel van de lening aflossingsvrij op te nemen, ook al verliezen ze voor dat deel van de lening dan de renteaftrek. Dit kunnen starters zijn die hun hypotheek betaalbaar willen houden vanwege het feit dat een volledige annuïteiten- of lineaire hypotheek een (te) forse aflossingsverplichting en dus maandlast met zich meebrengt. Maar ook mensen die hun pensioen zien naderen en de hypotheek graag ook na pensioendatum betaalbaar willen houden wanneer zij een lager pensioeninkomen kunnen verwachten. Let op: aflossingsvrij in Box 3 lenen is niet mogelijk als je een hypotheek met NHG wilt opnemen.

Een aflossingsvrije hypotheek: is dat wel verantwoord?
Aflossingsvrij lenen betekent dat aan het einde van de looptijd de lening nog open staat. Dit kán problemen geven, maar zeker niet in alle gevallen. In veel gevallen is een (deels) aflossingsvrije hypotheek prima verantwoord. Dit hangt af van diverse factoren zoals jouw financiële situatie, de ontwikkeling van je (pensioen)inkomen en je wensen en voorkeuren. Daarom is het belangrijk om hier goed advies over in te winnen zodat je een verantwoorde lening opneemt die bij je past.

Advies?
Wil je meer weten over de mogelijkheden van een aflossingsvrije hypotheek? Onze adviseurs kunnen je alle voor- en nadelen uitleggen en samen bekijken of een (deels) aflossingsvrije lening bij jouw situatie en voorkeuren past. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak met één van onze adviseurs.

Particuliere klant bij MJFP

Wij bieden u als particuliere klant een volwaardig financieel dienstenpakket aan en nemen u de zorg voor uw financiële zaken daadwerkelijk uit handen! U kunt bij ons terecht voor advies over uw hypotheek, verzekeringen, pensioen, vermogen, krediet en meer. Zo heeft u alles dus onder één dak wat veel van onze klanten erg prettig vinden.

In het menu aan de linkerkant kunt u de keuze maken voor het onderwerp waar u graag meer over wilt weten.