Wat verandert er in 2019?

De jaarwisseling brengt traditiegetrouw diverse wijzigingen met zich mee op financieel en fiscaal gebied. Benieuwd wat er in 2019 voor u gaat veranderen? Wij zetten de belangrijke wijzigingen voor u op een rijtje.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Op dit moment bedraagt de maximale koopsom van een woning voor een hypotheek met NHG € 265.000,-. In 2019 stijgt dit bedrag naar € 290.000,-. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger: € 307.400,-. Daarnaast dalen de kosten voor het verkrijgen van NHG van 1% van de hypotheeksom naar 0,9%. Door deze maatregelen wordt NHG voor meer kopers mogelijk én een stukje goedkoper.

Maximale hypotheek o.b.v. inkomen
De leennormen voor het berekenen van de maximale hypotheek op basis van uw inkomen wijzigen per 1 januari. Dit betekent dat sommige mensen in 2019 meer kunnen lenen ten opzichte van 2018, en anderen juist minder. De verschillen zijn beperkt.

Heffingsvrij vermogen in Box 3
Het heffingsvrije vermogen bedraagt in 2019 € 30.360,-. Dit betekent dat u over de eerste € 30.360,- van uw vermogen geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen. Dit bedrag geldt per persoon. Als u bitcoins of andere cryptocurrency heeft, dient u de waarde hiervan op te tellen bij uw vermogen.

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek omlaag naar 49%
De hypotheekrenteaftrek wordt per 1 januari 2019 verder beperkt. In 2018 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 49,5%. In 2019 wordt dit 49%. Deze beperking geldt voor alle aftrekbare kosten voor de eigen woning. Dus niet alleen de hypotheekrente van eigenwoningschulden, maar ook bijvoorbeeld de rente en kosten van een restschuld of de advieskosten bij het afsluiten of wijzigen van uw hypotheek. Deze maatregel raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten (in 2018 zijn dit huiseigenaren met een belastbaar jaarinkomen boven de € 68.507,-).

Het Kabinet heeft de intentie uitgesproken om de maximale aftrek vanaf 2020 versneld af te bouwen naar 46% in 2020, 43% in 2021, 40% in 2022 en 37,05% in 2023. Tegen die tijd (vanaf 2021) kent de inkomstenbelasting nog maar twee tarieven: het basistarief van 37,05% voor inkomens tot € 68.507,- en het toptarief van 49,50% voor het deel van het inkomen dat boven dat bedrag uitkomt. Hier tegenover staat de verlaging van het eigenwoningforfait.

Eigenwoningforfait
Het eigenwoningforfait daalt van 0,70% in 2018 naar 0,65% in 2019. In het Belastingplan 2019 is de intentie uitgesproken dat het eigenwoningforfait de komende jaren verder zal dalen naar 0,45% in 2023.

Lage BTW-tarief omhoog van 6% naar 9%
In Nederland kennen we twee btw-tarieven: het lage tarief van (nu nog) 6% en het hoge tarief van 21%. Het lage tarief wordt in 2019 verhoogd naar 9%. Naast boodschappen en water worden ook onder meer de kapper, kunst, eten en drinken in horecabedrijven, kranten, tijdschriften en bioscoopbezoek belast tegen het lage btw-tarief. De verhoging betekent dus een stijging van de maandelijkse uitgaven voor iedereen.