Wat verandert er in 2018?

De jaarwisseling brengt traditiegetrouw diverse wijzigingen met zich mee op financieel en fiscaal gebied. Benieuwd wat er in 2018 voor u gaat veranderen? Wij zetten de belangrijke wijzigingen voor u op een rijtje.

Maximale hypotheek o.b.v. inkomen
De leennormen voor het berekenen van de maximale hypotheek op basis van uw inkomen wijzigen per 1 januari. Dit betekent dat sommige mensen in 2018 meer kunnen lenen ten opzichte van 2017, en anderen juist minder. De verschillen zijn beperkt.

Maximale hypotheek o.b.v. woningwaarde
In 2017 mocht u maximaal 101% van de waarde van een woning financieren met een hypotheek. In 2018 daalt dit percentage naar 100%. Dit heeft tot gevolg dat u bij een woningaankoop de aankoop- en financieringskosten volledig uit eigen middelen dient te voldoen. De verwachting is dat dit percentage de komende jaren ongewijzigd zal blijven en niet verder zal dalen.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Op dit moment bedraagt de maximale koopsom voor een hypotheek met NHG € 245.000,-. In 2018 stijgt dit bedrag naar € 265.000,-. Daarnaast is het vanaf 2018 niet langer verplicht een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten wanneer u een hypotheek met NHG opneemt. Door deze maatregelen wordt NHG voor meer kopers mogelijk.

Heffingsvrij vermogen in Box 3
Het heffingsvrije vermogen wordt in 2018 verhoogd van € 25.000,- naar € 30.000,-. Dit betekent dat u over de eerste € 30.000,- van uw vermogen geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen. Daarnaast wordt er in de berekening van het forfaitaire rendement voor het spaardeel een lagere rente gehanteerd. Dit om aan te sluiten bij de huidige lage spaarrentes in de markt.

Fiscaliteit van de restschuldfinanciering
Tot op heden kon u een restschuld die u overhield aan de verkoop van uw huidige woning meefinancieren in uw nieuwe hypotheek, waarbij de rente aftrekbaar was over een periode van 15 jaar. Per 1 januari 2018 komt de fiscale renteaftrek voor nieuwe restschuldfinancieringen te vervallen. De renteaftrek voor reeds bestaande restschuldfinancieringen blijft wel bestaan. Dit betekent overigens niet dat u vanaf januari geen restschuldfinanciering meer kunt aangaan; de lening valt dan alleen in Box 3.

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek omlaag naar 49,5%
De hypotheekrenteaftrek wordt per 1 januari 2018 verder beperkt. In 2017 is het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50%. In 2018 wordt dit 49,5%. Deze beperking geldt voor alle aftrekbare kosten voor de eigen woning. Dus niet alleen de hypotheekrente van eigenwoningschulden, maar ook bijvoorbeeld de rente en kosten van een restschuld of de advieskosten bij het afsluiten of wijzigen van uw hypotheek. Deze maatregel raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten (in 2017 zijn dit huiseigenaren met een belastbaar jaarinkomen boven de € 67.072,-).

Eigenwoningforfait
Het eigenwoningforfait daalt van 0,75% in 2017 naar 0,70% in 2018.

Verplicht sparen VvE's
Op 1 januari 2018 treedt een nieuwe wet in werking die VvE's aanmoedigt een minimumbedrag opzij te leggen in een reservefonds voor onderhoud aan bijvoorbeeld het dak of de lift. VvE's moeten gaan sparen aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan of elk jaar 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex opzij leggen. In de wet is geen boete of sanctiebepaling opgenomen; de wet is een extra juridisch middel voor eigenaren die willen sparen en die te maken hebben met mede-eigenaren die dat niet willen. Van de hoofdregel om te storten in het reservefonds mag afgeweken worden wanneer 80% van de eigenaren hiermee instemt.

Vanaf 2018: trouwen in beperkte gemeenschap van goederen
Wie nu trouwt, trouwt automatisch in gemeenschap van goederen. Gaat u trouwen in 2018? Vanaf 1 januari 2018 wordt door een nieuwe wet de wettelijke gemeenschap van goederen zoals die nu nog geldt beperkt. Voorhuwelijkse bezittingen en schulden worden niet meer automatisch gemeenschappelijk. Alleen wat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd valt in de huwelijksgemeenschap. Daarnaast vallen erfenissen en schenkingen standaard buiten de gemeenschap. Als het gewenst is dat het toch in de gemeenschap valt, moet u dat regelen via een insluitingsclausule. Een volledige gemeenschap blijft nog wel mogelijk, maar ook dit moet dan bij de notaris worden geregeld.