Waarom garantie tegen onderverzekering?

Bij het afsluiten of wijzigen van uw verzekering is het belangrijk dat u de juiste waarde van uw woonhuis of inboedel bepaalt. Dit is belangrijk omdat u anders het risico loopt onderverzekerd te zijn.

Onderverzekering bij inboedelverzekering
Van onderverzekering is sprake als het verzekerde bedrag afwijkt van de daadwerkelijke waarde van uw inboedel. Als er sprake is van onderverzekering, krijgt u nooit het hele schadebedrag uitgekeerd. Bij onderverzekering ontvangt u een uitkering naar rato van de verzekerde waarde.

Onderverzekering bij opstalverzekering
Ook bij de opstalverzekering kan er sprake zijn van onderverzekering. Dit is het geval wanneer de werkelijke herbouwwaarde van de woning hoger is dan de verzekerde herbouwwaarde. Ook voor de opstalverzekering geldt dan een uitkering naar verhouding van de verzekerde waarde.

Voorbeeld onderverzekering
Stel: uw inboedel heeft een waarde van € 50.000,-, maar u hebt een inboedelverzekering afgesloten voor € 25.000,-. Wegens een kleine brand in de woning heeft u een schadepost van € 10.000,-. Omdat er sprake is van onderverzekering krijgt u slechts 50% van het schadebedrag uitgekeerd door de verzekeraar.

Voorkomen van onderverzekering: Garantie tegen onderverzekering
Door gebruik te maken van de door de verzekeraar goedgekeurde manier van vaststellen van uw verzekerde bedrag, kunt u onderverzekering voorkomen. De verzekeraar verstrekt in dat geval een garantie tegen onderverzekering. De verzekeraar garandeert dat er bij schade geen beroep wordt gedaan op eventuele onderverzekering. Na verloop van tijd, vaak 5 jaar, vraagt de verzekeraar u om de waarde van uw verzekerde bedrag opnieuw vast te stellen, waarna de garantie tegen onderverzekering verlengd wordt.

Heb ik garantie tegen onderverzekering?
Op uw verzekeringspolissen kunt u eenvoudig zien of er sprake is van garantie tegen onderverzekering en op welke datum deze is ingegaan.

Persoonlijk advies?
Heeft u vragen over garantie tegen onderverzekering of wilt u graag advies hierover, neemt u dan even contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.