Hypotheekrenteaftrek: wat gaat er gebeuren?

Onlangs is het regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst" gepubliceerd. Eén van de maatregelen die is aangekondigd betreft de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Wat houdt dit nu precies in?

U mag de hypotheekrente die u betaalt voor uw eigen woning aftrekken van uw belastbaar inkomen in Box 1. Daardoor betaalt u minder belasting. Er was al besloten om in de komende jaren het tarief waartegen huiseigenaren de hypotheeklasten maximaal mogen aftrekken in stapjes over meerdere jaren te verlagen. In het regeerakkoord is nu besloten om het tempo waarin deze verlaging plaatsvindt te versnellen, tot het tarief van 36,93% in 2023. De voorgestelde regeling houdt het volgende in:

Jaar

Hoge tarief box 1

Maximaal tarief aftrek

2017

52%

50%

2018

51,95%

49,5%

2019

49,5%

49%

2020

49,5%

46%

2021

49,5%

43%

2022

49,5%

40%

2023

49,5%

36,93%

Vanaf 2024

49,5%

36,93%

 

Ter compensatie gaat het tarief van het eigenwoningforfait vanaf 2020 omlaag naar 0,60%.

Effect vooral voor hogere inkomens
De aangekondigde maatregel betekent vooral voor de hoge inkomens (boven de € 68.000,-) een stijging van de netto woonlasten. Heeft u een inkomen onder de € 68.000,- dan zijn de gevolgen aanzienlijk kleiner.

In het regeerakkoord zijn nog meer fiscale maatregelen aangekondigd. De bedoeling is dat iedereen er uiteindelijk op vooruitgaat. De extra woonlasten zullen dan ook waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd door lagere lasten op andere gebieden, zoals de aanpassing in de inkomstenbelastingtarieven, sociale premies en toeslagen.

Uw persoonlijke situatie
Heeft u vragen over de uitwerking van deze maatregel voor uw persoonlijke situatie? Aarzelt u niet en neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.