Geen verlenging restschuldregeling

De overheid introduceerde in 2012 de restschuldregeling als tijdelijke crisisregeling. Wie na verkoop van zijn of haar woning nog een restschuld heeft, mag dankzij deze regeling nog maximaal vijftien jaar de rente hierover aftrekken voor de inkomstenbelasting. Het doel van de restschuldregeling was destijds om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft onlangs aangegeven dat hij geen aanleiding ziet de restschuldregeling te verlengen. Het aantal transacties op de woningmarkt is fors gestegen en ook de woningprijzen nemen weer toe. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2018 de restschuldregeling zal komen te vervallen. Verkoop je na deze datum je woning met verlies en neem je hiervoor een lening op, dan is de rente over deze lening dus niet aftrekbaar. Deze schuld valt dan in Box 3 en verlaagt daarmee wél de grondslag waarover je belasting moet betalen in Box 3.

Voor op 31 december 2017 bestaande restschuldfinancieringen geldt overigens dat deze gewoon in Box 1 blijven vallen, gedurende de geldende maximale termijn van vijftien jaar.