Scheiden? Doe het samen!

Sanne pasfotoScheiden is een ingrijpende gebeurtenis, emotioneel en financieel-juridisch. Deskundig financieel echtscheidingsadvies schept helderheid en nieuw perspectief.

Inmiddels eindigt in Nederland meer dan een derde van alle relaties in een scheiding. Januari en september zijn de maanden waarin het aantal scheidingen al jaren een piek kent. 
"Het ontbinden van een relatie heeft altijd consequenties", aldus Sanne Elbers, juriste, hypotheekexpert en register financieel echtscheidingsadviseur (RFEA) bij MJFP. 
"Dat is zo bij het ontbinden van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, maar ook bij samenwoners. Scheiden is 'gedoe'. En daarom is het belangrijk zaken snel en goed te verhelderen, zodat er nieuw perspectief ontstaat."

Ingewikkelde vragen
Als mensen besluiten om te scheiden, dringen zich direct vragen op. Elbers benoemt: 
"Kan een van beiden blijven wonen en kan de hypotheek worden overgenomen? Hoe regelen partijen het goed voor de kinderen? Moet een alimentatieregeling worden getroffen voor de kinderen en of voor een van de partners? 
Zijn er huwelijkse voorwaarden opgesteld? Zijn deze altijd uitgevoerd en nog actueel? Indien een van de partners een eigen bedrijf heeft, of als beide partners een gezamenlijk bedrijf hebben, hoe wordt dit dan ontvlochten?" Allemaal ingewikkelde zaken en actie is vereist… Waar te beginnen?

Goed advies

"Juiste informatie, zowel financieel, fiscaal als juridisch voorkomt spanningen en irritaties." Ga op zoek naar erkende professionals die samen met u de zaken in kaart brengen en kunnen adviseren wat in uw geval de beste oplossing is. Zo ontstaat inzicht en kun je toewerken naar een nieuwe toekomst", betoogt Elbers. In de regio Nijmegen verzorgt MJFP samen met een aantal andere specialisten, zijnde een mediator, notaris, fiscalist en advocaat het Scheidingsspreekuur. Het spreekuur op elke eerste en derde woensdag van de maand - overigens gratis - is er voor wie antwoorden zoekt op eerste vragen bij een scheiding. "Het idee van een spreekuur is ontstaan uit de gedachte dat het in één loket bundelen van expertise rond scheiding bijdraagt aan het snel en adequaat oppakken van de vele vragen waarmee mensen geconfronteerd worden."

Afhankelijk van de vragen vindt verwijzing plaats. Als het om financieel-juridisch echtscheidingsadvies gaat komen Elbers of collega RFEA Mathieu Fluit van MJFP in beeld. "Wij bieden een breed palet aan specialistische dienstverlening betreffende zaken die ook bij een scheiding belangrijk zijn: vermogensverdeling, hypotheekadvies, financiële planning en particuliere - en zakelijke verzekeringen. Ook het maken van alimentatieberekeningen en hulp bij het ouderschapsplan behoren tot onze dienstverlening."

Snel duidelijkheid
MJFP hanteert een checklist aan de hand waarvan mensen een groot aantal zaken al zelf in beeld kunnen brengen. Het gaat hierbij om officiële stukken als polissen, rekeningen, eigendomsbewijzen, belastingopgaven et cetera. Wie al klant is bij MJFP heeft het voordeel dat een deel van de financiële zaken al in kaart zijn gebracht. Dat vergemakkelijkt en versnelt de adviesmogelijkheden. "Onze insteek is altijd dat er op zo kort mogelijke termijn duidelijk is wat er wel of niet mogelijk en gewenst is", aldus Elbers. "Dat helpt mensen om keuzes te maken en concrete stappen te zetten."

Wilt u vrijblijvend informatie of kennis maken? Maak gerust een afspraak.