Appartement kopen? Kijk dan goed naar de VvE!

Als u besluit om een appartement te kopen, wordt u volledig eigenaar van dit appartement. U krijgt dus het exclusieve gebruiksrecht van dit appartement. Maar hoe zit het met het gebouw waar het appartement deel van uitmaakt? Van dit gebouw wordt u mede-eigenaar. Als eigenaar van een appartement bent u verplicht, samen met de overige eigenaren, het gebouw te onderhouden. Hiervoor dient een vereniging van eigenaren opgericht te worden waarvan u automatisch lid wordt.

Vereniging van Eigenaren (VvE)
Een VvE beheert en onderhoudt de gemeenschappelijke ruimtes en zaken van het appartementsgebouw. Tevens behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Als eigenaar van een appartement bent u de VvE een bijdrage verschuldigd. De hoogte hiervan is afhankelijk van verschillende zaken, zoals o.a. de grootte van het appartement zoals vastgelegd in de splitsingsakte in de vorm van een breukdeel. Deze bijdrages worden gebruikt om o.a. kleine reparaties, schoonmaakkosten, elektra van gemeenschappelijke ruimten en liften, onderhoudscontracten, verzekeringen en bestuurskosten te betalen.

Reservefonds en meerjarenonderhoudsplan
Een VvE is wettelijk verplicht om een reservefonds te hebben. Uit het reservefonds kunnen grote uitgaven voor onderhoud worden gedaan, bijvoorbeeld aan het dak of aan leidingwerk. Het geld voor het reservefonds moet op een afzonderlijke bankrekening staan op naam van de VvE. Op 1 januari 2018 is de wet Verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars in werking getreden. Volgens deze wet is een minimale jaarlijkse reservering voor het reservefonds verplicht. Dit moet op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of op basis van 0,5 % van de herbouwwaarde van het gebouw. De VvE heeft 3 jaar de tijd om aan deze verplichting om te reserveren te voldoen.

Woont u in een appartement of overweegt u om een appartement aan te kopen, controleer dan altijd of de VvE actief is en of er sprake is van een reservefonds met een jaarlijkse reservering.

VvE en belastingaangifte
Als lid van de VvE bent u mede-eigenaar van de reserves van de VvE. Uw aandeel in de reserves van de VvE valt in box 3. Dit geldt voor zowel de algemene reserves als voor de reserves die voor specifiek onderhoud zijn bestemd. U dient deze dan ook op te voeren in Box 3.

Verzekeringen van de VvE
Het advies is dat de VvE, als rechtspersoon, een aantal verzekeringen afsluit zoals een opstal- en een aansprakelijkheidsverzekering.

1. Opstalverzekering
De opstalverzekering (soms ook gebouwenverzekering genoemd) dekt schade aan het pand zoals de gevels, vloeren en muren. De mogelijkheid bestaat om het glas mee te verzekeren. Een ander belangrijk punt is het eigenarenbelang. Onder eigenarenbelang verstaan we alle voor eigen rekening genomen verbeteringen aan de woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een duurdere keuken of badkamer. Er zijn feitelijk drie opties: Het eigenarenbelang is niet meeverzekerd, gedeeltelijk meeverzekerd of volledig meeverzekerd op de opstalverzekering van de VvE.

Een voorbeeld:
Stel u heeft in uw nieuwe woning een nieuwe keuken laten plaatsen van € 25.000,-. Twee maanden later breekt er in de keuken brand uit met als gevolg dat de keuken onherstelbaar beschadigd raakt. U dient de schade in bij de opstalverzekering van de vereniging van eigenaren. Op de opstalverzekering van de vereniging van eigenaren is echter geen eigenarenbelang meeverzekerd. Gevolg is dat u slechts de waarde van een standaard keuken uitgekeerd krijgt. Ook als in het voorbeeld hierboven het eigenarenbelang voor € 10.000,- zou zijn meeverzekerd was er nog steeds sprake geweest van "onderverzekering". Deze onderverzekering kunt u opvangen door het eigenarenbelang mee te verzekeren op uw particuliere inboedelverzekering.

Bent u eigenaar van een appartement/woning die valt binnen een VvE dan wordt geadviseerd de opstalverzekering voor uw woning via deze VvE te regelen. Mocht de situatie nog zodanig zijn dat u zelf een opstalverzekering heeft geregeld dan kunt u contact met ons opnemen om dit te bespreken.

2. Aansprakelijkheidsverzekering
De tweede VvE verzekering is de aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan derden (of spullen van derden) die veroorzaakt worden door (gebreken aan) het pand.

Persoonlijk advies
Heeft u vragen over de VvE en alle bijkomende verplichtingen en verzekeringen, of wilt u advies over uw persoonlijke situatie? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!