APK voor uw hypotheek

Bij het afsluiten van uw hypotheek is er samen met u gekeken naar uw persoonlijke situatie en wensen op dat moment en is er rekening gehouden met veranderingen in de jaren daarna die op dat moment bekend waren. Bij het ingaan van uw hypotheek sloot deze dan ook prima aan bij uw situatie. Een hypotheek sluit u echter af voor een langere periode. In de jaren na het afsluiten kunnen zich allerlei veranderingen voordoen waardoor de hypotheek mogelijk minder goed past bij uw situatie. Het is dan ook verstandig om met enige regelmaat samen met ons te kijken of uw hypotheek nog steeds aansluit bij uw wensen en of u voldoende profiteert van de actuele ontwikkelingen in de markt. Wat zijn belangrijke aandachtspunten op dat gebied?

U wilt profiteren van de lage rente
De hypotheekrente is op dit moment nog altijd heel laag. Het kan zo zijn dat u op dit moment een (veel) hogere rente betaalt, en dat het volgende moment waarop de rente opnieuw wordt vastgesteld (rentevastperiode) pas over enkele jaren is. Het risico bestaat dat op dat moment de hypotheekrente weer gestegen is. U kunt in dat geval overwegen om nu uw bestaande rentecontract open te breken en voor een lange periode, bijvoorbeeld 10 of 20 jaar, de rente op het huidige lage niveau vast te zetten. Daarmee verkrijgt u zekerheid over de hypotheeklasten over een langere periode. Er zijn verschillende mogelijkheden op dit gebied, waaronder rentemiddeling en oversluiting van uw lening naar een andere geldverstrekker. Hier zitten wel kosten aan verbonden.

Eindigt uw rentevaste periode?
Een aantal maanden voordat uw rentevastperiode afloopt krijgt u een verlengingsvoorstel van uw bank voor een volgende rentevaste periode. Dit is meteen een goed moment om te kijken of uw huidige hypotheek en manier van aflossen nog steeds passen bij uw situatie. Samen met u bekijken we wat uw mogelijkheden zijn.

Is uw woning in waarde gestegen of gedaald?
Is uw woning in waarde gestegen? Het kan zijn dat een risico-opslag onderdeel is van uw rentetarief. Hoe hoger uw leensom is in verhouding tot de waarde van uw woning, des te groter het risico voor de bank. In veel gevallen rekent de bank een hoger rentetarief. Als de waarde van uw woning stijgt, kan deze risico-opslag mogelijk worden verlaagd. Is de waarde van uw woning gestegen? Neem dan contact met ons op om te zien of uw opslag verlaagd kan worden.

Als uw woning in waarde is gedaald, heeft dit niet meteen gevolgen voor uw hypotheek. Maar op het moment dat u uw huis gaat verkopen, is het verkoopbedrag mogelijk onvoldoende om uw hypotheek af te lossen. U kunt dit risico verminderen door tijdens de looptijd extra af te lossen op uw hypotheek, of door te sparen.

Verandering van inkomen
De ontwikkeling van uw inkomen kan heel anders verlopen dan bij het afsluiten van de hypotheek was voorzien. Wordt uw inkomen, bijvoorbeeld door ziekte of arbeidsongeschiktheid, lager, dan kunnen de hypotheeklasten te zwaar worden.  Bespreek dit dan zo snel mogelijk met ons. Hoe eerder wij met u hierover mogen meedenken hoe meer alternatieven wij, eventueel samen met de geldverstrekker, kunnen bekijken. Zo kunt u wellicht betalingsproblemen voorkomen.

Met pensioen
Wanneer u met pensioen gaat, daalt zeer waarschijnlijk uw besteedbare inkomen. Ook verandert er op dat moment e.e.a. op het gebied van belastingen én komt het juist in die fase vaak voor dat er een einde komt aan de maximale 30-jaarstermijn dat u de hypotheekrente mag aftrekken. Uw netto woonlasten zullen daardoor over het algemeen stijgen terwijl uw inkomen juist daalt. Het is dan ook verstandig om 5 tot 10 jaar voor de beoogde pensioendatum te bekijken wat de gevolgen van uw pensioen zullen zijn voor de betaalbaarheid van uw hypotheek en u hier op tijd op voor te bereiden. Bijvoorbeeld door nu al te sparen voor later, of door tussentijds af te lossen op uw hypotheek.

Verandering van samenstelling van uw gezin
De samenstelling van uw gezin kan veranderen. Er is bijvoorbeeld gezinsuitbreiding op komst waardoor u behoefte krijgt aan een financiering voor een verbouwing van uw woning. Of u heeft besloten uw relatie te beëindigen. Zulke veranderingen hebben altijd gevolgen voor uw hypotheek. In een gesprek met u bespreken wij graag de mogelijkheden.

Aflossingsvrije hypotheek
Veel mensen hebben in het verleden een (gedeeltelijke) aflossingsvrije hypotheek afgesloten. Dit betekent dat tijdens de looptijd van de hypotheek alleen rente wordt betaald. Er wordt dus niets afgelost op de hypotheek. Maar aan het eind van de looptijd moet de hypotheek wel worden afgelost. Veel klanten bouwen daarom, bijvoorbeeld via een beleggingsrekening, vermogen op om deze aflossing later te kunnen doen. Het is dan verstandig om periodiek te kijken of de vermogensgroei in lijn ligt met wat op de einddatum van de hypotheek nodig is. Het kan ook zijn dat u nog geen 'spaarpotje' heeft om de hypotheek later af te lossen. De gedachte kan dan zijn dat er te zijner tijd een nieuwe hypotheek wordt afgesloten. Soms kan dat inderdaad. Maar soms ook niet. Het is belangrijk hier tijdig over geïnformeerd te zijn.

Onderhoudsgesprek
Heeft u een hypotheek en is het alweer een tijdje geleden dat samen met u is gekeken of uw hypotheek nog aansluit bij uw persoonlijke situatie en wensen op dit moment? Dan gaan wij graag met u in gesprek. Wij lopen dan samen met u alle belangrijke punten door en bekijken waar wij uw hypotheek voor u kunnen verbeteren en kosten voor u kunnen besparen. Maakt u gerust een vrijblijvende afspraak!