Afschaffing vrijstelling van het eigenwoningforfait

In het regeerakkoord heeft de regering het voornemen uitgesproken om de vrijstelling van het eigenwoningforfait, de "Wet Hillen", af te schaffen. In de media wordt gesproken over een "aflosboete". De financiële gevolgen van de voorgenomen maatregel zijn voor de meeste huiseigenaren echter overzienbaar. Graag lichten wij dit toe.

Wat is eigenwoningforfait?
Het eigenwoningforfait is een belasting over de waarde van uw woning. Deze belasting wordt als volgt berekend: Uitgangspunt is de WOZ-waarde van uw woning. Hierover wordt een bepaald percentage genomen. Bij woningen met een hoge waarde is dit percentage hoger dan bij woningen met een lagere waarde. Ligt de waarde van de woning tussen de € 75.000,- en € 1.060.000,- dan bedraagt dit percentage op dit moment 0,75%. Dit bedrag moet u dan als fictief inkomen bij uw belastbaar inkomen optellen. U moet hierover vervolgens belasting betalen.

De Wet Hillen
Op 1 januari 2015 is de wet Hillen van kracht geworden. Deze wet bepaalt dat wanneer u een eigen woning heeft maar geen hypotheekschuld, u een vrijstelling krijgt die even groot is als het bedrag van het eigenwoningforfait. U betaalt daardoor geen extra belasting omdat u een eigen woning heeft. Deze regeling geldt ook voor mensen met een kleine hypotheekschuld. Is het eigenwoningforfait hoger dan het bedrag dat u aan hypotheekrente aftrekt, dan mag u het bedrag salderen.

"Aflosboete"
Veel mensen hebben deze maatregel in 2005 ervaren als een stimulans om hun hypotheek versneld af te lossen. Voor hen is het ongunstig dat de nieuwe regering nu het voornemen heeft om de wet Hillen af te schaffen waardoor zij in de toekomst het eigenwoningforfait bij hun belastbaar inkomen moeten optellen. In de media wordt daarom gesproken over een "aflosboete".

Effecten zijn beperkt en worden verdeeld over 30 jaar
De afschaffing van de wet Hillen zal gespreid over een periode van maar liefst 30 jaar gebeuren (te starten in 2019). Voor iemand met een woning met een waarde van € 250.000,00 en een inkomen van meer dan € 68.000,- betekent dit dat men in de komende 10 jaar gemiddeld € 10,- per maand duurder uit is dan nu. Bij ouderen met een klein pensioen is dit gemiddeld € 5,- per maand. De financiële effecten zijn dan ook beperkt en in de meeste gevallen goed op te vangen.

Uw persoonlijke situatie
Heeft u vragen over de uitwerking van deze maatregel voor uw persoonlijke situatie? Aarzelt u niet en neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.